صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده 


آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/81
آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای طاهرآباد و کورابلاغ شهرستان چایپاره
 ١٢:٣٩ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/75
آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 5 روستای محور سی سر شهرستان سردشت
 ١٢:٣٧ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/73
آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 6 روستای محور یک سنجی سلماس
 ١٢:٣٥ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/28
آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک روستاهای محور همران شهرستان سردشت
 ١٢:٣٢ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه شماره 2201/99/14
پروژه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح آذربایجان غربی (مشاور دوم)
 ١١:٠٤ - 1399/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>