صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده 


مناقصه شماره 2201/98/71
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و خط تغذیه تقویتی شهرستان ماکو
 ٠٩:٣٢ - 1398/10/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 2201/98/67
پروژه تعمیرات و نگهداری انشعابات، شبکه، ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری، شیرها، حوضچه هاو حفاظت کاتدیک و جابجایی علمک در سطح اداره گاز منطقه 1 ارومیه و محورهای صنعتی و روستاهای تابعه
 ٠٩:٣٠ - 1398/10/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 2201/98/66
پروژه تعمیرات و نگهداری انشعابات، شبکه، ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری، شیرها، حوضچه هاو حفاظت کاتدیک و جابجایی علمک در سطح اداره گاز منطقه 2 ارومیه، سیلوانا و محورهای صنعتی و روستاهای تابعه
 ٠٩:٢٧ - 1398/10/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 2201/98/65
پروژه تعمیرات و نگهداری انشعابات، شبکه، ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری، شیرها، حوضچه هاو حفاظت کاتدیک و جابجایی علمک در سطح اداره گاز منطقه 3 ارومیه، نوشین شهر، قوشچی و محورهای صنعتی و روستاهای تابعه
 ٠٩:٢٣ - 1398/10/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی شماره 2201/98/64
مناقصه پروژه خدمات امداد گاز متمرکز مرکز استان آذربایجان غربی
 ٠٨:٥٠ - 1398/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>