صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده 


آگهی مناقصه 2201/98/94
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، خط انتقال و ایستگاه های تقلیل فشار C.G.S و TBS سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتلینی 22 روستای محور رشکان ارومیه
 ١٢:٠٩ - 1398/12/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه 2201/98/52
پروژه نقشه برداری و تهیه نقشه برداری ازبلیت 200/1 یکپارچه خطوط تغذیه استان به همراه تهیه نقشه های کاربردی GIS در سیستم تصویر (WGS84) UTM
 ١٢:٠٧ - 1398/12/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی شماره 2201/98/93
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و ایستگاه های TBS سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی شهرستان 19روستای محور گنگچین ارومیه
 ١٥:٠١ - 1398/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
اگهی شماره 2201/98/84
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات 3 روستای محور مینگل ارومیه
 ١٤:٥٠ - 1398/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه 2201/98/72
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، خط انتقال، ایستگاه CGS و سیستم حفاظت کاتدیک شهرستان اشنویه
 ١٤:٤٤ - 1398/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>