صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده 


آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 2201/99/23
پروژه خدمات نشت یابی خطوط شبکه، تغذیه، انشعابات و ایستگاه هایتقلیل فشار گاز آذربایجان غربی
 ١٤:٣٧ - 1399/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 2201/99/16
پروژه تعمیرات و نگهداری انشعابات، شبکه، ایستگاه ها و سیستم حفاظت کاتدیک شهرهای پیرانشهر، گردکشانه و روستاهای تابعه
 ١٤:٣٥ - 1399/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی شماره 2201/99/02
پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 1320 انشعاب تجاری و خانگی میاندوآب و روستاهای تابعه
 ١٤:٣٣ - 1399/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی شماره 2201/99/50
پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط انتقال گاز، ایستگاه تقلیل فشار cgs و سیستم حفاظت کاتدیک شهر قطور خوی
 ١٤:٣١ - 1399/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 2201/98/71
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و خط تغذیه تقویتی شهرستان ماکو
 ٠٨:٥٦ - 1399/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>