صفحه اصلی > صوت 


پادکست چهاردهم/ ویژه اخبار شرکت گاز آذربایجان غربی
چهاردهمین پادکست خبری شرکت گاز آذربایجان غربی منتشر شد
 ٠٨:٣٨ - 1398/10/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
پادکست سیزدهم/ ویژه اخبار شرکت گاز آذربایجان غربی
پادکست سیزدهم ویژه اخبار شرکت گاز آذربایجان غربی منتشر شد.
 ١٢:٤٥ - 1398/10/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
پادکست دوازدهم/ ویژه اخبار شرکت گاز آذربایجان غربی
پادکست دوازدهم ویژه اخبار شرکت گاز آذربایجان غربی منتشر شد.
 ١٤:٤٤ - 1398/09/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
پادکست یازدهم+ویژه تعالی سازمانی شرکت گاز آذربایجان‌غربی
پادکست یازدهم ویژه تعالی سازمانی شرکت گاز آذربایجان‌غربی منتشر شد.
 ٠٨:٥٩ - 1398/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
پادکست دهم+ویژه تعالی سازمانی شرکت گاز آذربایجان‌غربی
پادکست دهم ویژه تعالی سازمانی شرکت گاز آذربایجان‌غربی منتشر شد.
 ٠٨:٥٥ - 1398/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>