صفحه اصلی > آدرس و تلفن واحدها/مناطق/ادارات گاز نواحی 

ادارات گاز نواحی

 

          نواحی آدرس تلفن نمابر
ساختمان ستاد بلوار مولوی، شرکت گاز استان آذربایجان غربی 33479462-33478629-33478685-33454048-33443367-33459103-33462569-33441015-33479080  
گازرسانی منطقه یک ارومیه بلوار شهید باهنر- فلکه آبیاری سابق- روبروی مجتمع پردیس
33842459  
گازرسانی منطقه دو ارومیه بلوار شهید بهشتی (دانشکده)- کوی منصور افشار 33451522 33451522
گازرسانی منطقه سه ارومیه
بلوار مدرس- میدان مفتح 33430181

گازرسانی اشنویه بلوار بسیج - بلوار نبوت - کوچه اول سمت چپ 44623977 44623977
گازرسانی ایواوغلی اداره گاز ایواوغلی    
گازرسانی بوکان خیابان انقلاب - خیابان باهنر - کوچه فرینا 46247213 46247213
گازرسانی پلدشت بلوار صنم بلاغی - روبروی اداره آب و فاضلاب 34285500 34285833
گازرسانی پیرانشهر خیابان جمهوری اسلامی شرقی - نرسیده به فلکه مادر - نبش کوچه خوشمرام 44225824 44225824
گازرسانی تکاب بلوار شهید نسرین پور 45534599 45534599
گازرسانی چالدران خیابان رجایی - جنب فرمانداری 34266454 34266455
گازرسانی چهاربرج جنب کانال 45322573 45322573
گازرسانی خوی خیابان 22 بهمن -نرسیده به سه راهی احمدنیا 36335377 36335525
گازرسانی سردشت خیابان شهید بریاجی - جنب فلکه بهزیستی 44330160 44330162
گازرسانی سلماس روبروی اداره آب و فاضلاب 35249098 35249099
گازرسانی شاهین دژ فلکه معلم - بلوار استاد شهریار 46327095 46327089
گازرسانی شوط خیابان مدرس - روبروی اداره مخابرات - اداره گاز شوط 34270414  
گازرسانی قره ضیاءالدین بلوار شهید چمران - بعد از دارایی 36727949 36726921
گازرسانی قوشچی خیابان کمربندی - روبروی کامیون داران - جنب اداره برق 33323610 33323610
گازرسانی ماکو کمربندی شهید قندی 34247772 34247772
گازرسانی مهاباد مهاباد - فلکه محمود کان (توحید) 42441047 42441047
گازرسانی محمدیار خیابان امام 35434840 35434840
گازرسانی میاندوآب خیابان ساحلی - جنب دانشگاه آزاد اسلامی 45221685  
گازرسانی نقده فلکه دانشگاه - اداره گاز نقده 35625021 35624021
گازرسانی نوشین شهر خیابان باکری - جنب کوچه شقایق 33733002  
گازرسانی بازرگان      
گازرسانی باروق      
گازرسانی کشاورز      
گازرسانی لاجان      
گازرسانی سیمینه      
گازرسانی فیرورق      
گازرسانی ربط      
گازرسانی تازه شهر      
گازرسانی نالوس      
گازرسانی محمودآباد      
گازرسانی دیزج دیز      
گازرسانی نازک علیا      
گازرسانی مرگنلر      
گازرسانی سیلوانه      
گازرسانی گوگ تپه      
گازرسانی میرآباد      
گازرسانی حاجیلار      
گازرسانی سرو      
گازرسانی آواجیق      
گازرسانی نلاس