صفحه اصلی > خطرات و ایمنی > نکات ایمنی در خصوص تجهیزات گازی 

نکات ایمنی در خصوص تجهیزات گازی

اجاق گاز

دودکش

بخاری

شیلنگ

روشنایی

کنتور و ریگلاتور

آبگرمکن

سیستم حرارت مرکزی

شومینه