صفحه اصلی > خطرات و ایمنی > هشدارهای ایمنی 

توصیه های ایمنی قبل و بعد از زلزله


همانطور که می دانیم کشور ما یک کشور زلزله خیز است ودر زمان وقوع زلزله یکی از خسارت های بزرگ ،انفجار و آتش سوزی ناشی از نشت گاز می باشد . بنابراین توصیه های ایمنی زیر را دراتباط با زلزله رعایت کنید:

  1. آبگرمکن , اجاق گاز وسایر وسائل گازسوز در منازل را در جای خود محکم کنید تا در اثر لرزش زمین جابجا نشود.
  2. امکان آتش سوزی بعد ازوقوع زلزله وجود دارد . بنابراین حتماً در محل مسکونی خود و یا محل کار کپسول آتش نشانی شارژشده را در جای مناسب قرار دهید و طریقه استفاده ازآن را یاد بگیرید .
  3. هرگز مواد اشتعال‌زا را در منزل نگه ندارید . چون در اثر زلزله و تکان‌های زمین ممکن است مواد اشتعالزا از ظروف مربوطه خارج و برروی زمین سرازیر شود و دراثر جرقه الکتریکی انفجار رخ‌دهد.
  4. در حدودنیم‌متر شیلنگ اضافی جهت جابجایی احتمالی وسائل‌گازسوز پیش‌بینی نمایید.
  5. در چند ساعت نخستین پس اززلزله و تا قبل از بررسی سیستم لوله کشی ازگاز استفاده نکنید .
  6. امکان شکستگی لوله ها ی گاز در هنگام وقوع زلزله وجود دارد , بنابراین پس از وقوع زلزله در اولین فرصت اقدام به بستن شیر اصلی گاز نمایید .
  7. پس از وقوع زلزله هرگزجرقه آتش و یا جرقه الکتریکی ایجاد ننمایید چون اگر نشتی گاز وجود داشته باشد می تواند باعث انفجار گردد .
  8. درهنگام زلزله امکان واژگون شدن و افتادن دود کش وجود داردبنابراین بعد اززلزله دودکشهای منزل رابازرسی نمایید .
  9. در هنگام زلزله بعلت حرکت زمین وتکان های وارده احتمال اینکه اتصالات سست شود و نشتی گاز به وجود بیاید قوی است .چنانچه بوی کاز را استشمام کردید ابتداشیر اصلی گاز را ببندیدو سپس موضوع را بهشرکت گاز اطلاع دهید .
  10. نصب سکوی محکم و اتصال قوی به پایه (حتی‌الامکان پایه بتونی) وسایل گازسوز از قبیل آبگرمکن و اجاق گاز در هنگام زلزله می‌تواند از حرکت دستگاه تا حدود زیادی جلوگیری کند و خسارات ناشی از نشتی را کاهش دهد .

هشدارهای عمومی

 در صورت استشمام بوی گازفورا شیر اصلی گاز را ببندید و شرکت گاز را مطلع فرماییدتلفن حوادث گاز 194 را همیشه به خاطر بسپارید

 

 

 


 

 

 از روشن کردن لامپ کبریت و فندک خودداری کنید و برق را از فیوز اصلی قطع کنید

 

 

 


 

 

 

 هنگام نشت گاز در محل تاریک از چراغ قوه ای که در خارج از محل نشت گاز آن را روشن کرده اید استفاده کنید

 

 


 

 

 افراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج نمایید

 

 

 


 

 

   در و پنجره ها را باز کنید

 

 


 

 

 با تکان دادن حوله پنبه ای مرطوب به جریان هوا و تهویه اتاق آلوده تسریع بخشید

 

 

 


 

 

 

 همیشه یک کپسول آتش خاموش کن در منزل داشته باشید

 

آموزش و راهنمایی

 

- رعایت نکات ایمنی مخصوص همه افراد می باشد .

 

- چنانچه نگران بازی کردن فرزندان خردسال خود با وسائل گازسوز هستید ، درمواقع عدم استفاده از این وسائل حتماً شیر مصرف آنها را ببندید.

 

- چنانچه در میان اطرافیان شما کسانی هستند که نحوه رفتار صحیح با وسائل گازسوز را نمی‌دانند و خطرات گاز را نمی شناسند