صفحه اصلی > گازنامه 


شانزدهیمن نشریه الکترونیکی گازنامه منتشر شد
شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان غربی،حاوی مطالب متنوع در قالب اخبار، گزارش، یادداشت و مصاحبه در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری، دانش و سلامت منتشر شد. برای مطالعه این شماره، بر روی نشریه کلیک کنید.
 ١١:٣٤ - 1400/05/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره پانزدهم گازنامه منتشر شد
پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی گازنامه منتشر شد.
 ١٣:٢٥ - 1400/04/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
شماره چهاردهم نشریه گازنامه منتشر شد
چهاردهمین شماره نشریه الکترونیکی گازنامه (ماهنامه روابط عمومی) شرکت گاز آذربایجان غربی منتشر شد.
 ١٠:١٣ - 1400/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
ویژه ماه مبارک رمضان
دوازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی شرکت گاز آذربایجان غربی منتشر شد
دوازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان غربی ( ویژه ماه مبارک رمضان) منتشر شد.
 ١٣:٢١ - 1400/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
یازدهمین شماره نشریه الکترونیکی گازنامه منتشر شد
یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان غربی،حاوی مطالب متنوع در قالب اخبار، گزارش، یادداشت و مصاحبه در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری، دانش و سلامت منتشر شد.
 ١٤:٢٧ - 1399/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>