صفحه اصلی > راهبرد مشارکت عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی 

به اطلاع مراجعه کنندگان تارنمای شرکت گاز استان می رساند که این شرکت در راستای مشارکت مردمی و بهره گیری از نظرات افکار عمومی در تقویت کیفیت خدمات و بهبود آن راهبرد خود را به این صورت مشخص می نماید.

شرکت گاز استان آذربایجان غربی کلیه مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی خود را از طریق تارنما منتشر و در معرض نقد عموم قرار داده و در راستای اصلاح و بهبود فرآیندها از طریق مشارکت مردم، انتقادها، تقدیر و نظرات آنها گام بر می دارد.