صفحه اصلی > تاریخچه و معرفی شرکت 

معرفی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی دارای 17 شهرستان و 46 شهر و 2863 روستا بوده و جمعیت آن 3357000 نفر میباشد. این استان دارای وضعیت جغرافیایی منحصر به فردی است که فعالیت گازرسانی در آن را ویژه می نماید. این استان با سه کشور ترکیه و عراق و آذربایجان همسایه بوده و 967 کیلومتر مرز مشترک دارد. طول عملیاتی در استان 922 کیلومتر است و در منطقه سردسیر و کوهستانی واقع است. این استان به لحاظ تنوع قومی و مذهبی و مسائل امنیتی نیز در کشور منحصر به فرد است. امکان صادرات گاز از این استان به کشورهای همسایه و وجود مناطق ویژه اقتصادی و مرزی نیز جزو خصوصیات این استان است.

شرکت گاز استان با وجود همه موارد فوق توانسته است در طی دوران نه چندان طولانی از تأسیس خویش به 99.4درصد از جمعیت شهری و 66 درصد از مناطق روستایی گازرسانی نموده و با وجود واقع شدن در انتهای خطوط گاز ، بهترین خدمات را به مشترکین و متقاضیان گازرسانی ارائه نماید.  13785 کیلومتر شبکه گذاری ، نصب 440000 انشعاب و اخذ 953000 مشترک در استان صورت گرفته که به این لحاظ نهمین استان کشور می باشد.

شرکت گاز استان آذربایجان غربی براساس بند ن تبصره قانون بودجه سال 1377 کل کشور به ثبت رسیدو طبق بند ب ماده 6 اساسنامه شرکت ملی گاز ایران تشکیل گردید و در سال 78  فعالیت خود رابه عنوان شرکت گاز استانی آغاز نمود. ضمن آنکه  ازسال72 تا78 ؛ فعالیت گازرسانی در استان زیرنظر منطقه 8 گاز بوده است.

شركت گاز استان آذربايجان غربي به عنوان يكي از شركتهاي گاز استاني زير مجموعه شركت ملی گاز ایران ، مسئوليت طراحي ، اجرا ، توسعه ، بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي گازرسـاني در سطح استان ، جـــهت خدمات رساني بهينه ، پایدار، ايمن و پاک به كليه متقاضيان و مشتركين خانگي ، تجاري و صنعتي ؛  در چارچوب دريافت ، توزيع و فروش و حق العمل كاري گاز طبيعي را بر عهده دارد. ارائه اين خدمات طبق قوانين و مقررات كشور ، الزامات شركت ملي گاز ايران ، الزامات مشتریان ، دیگر الزامات قانوني قابل كاربرد و الزامات استانداردهاي مديريت يكپارچه و با تكيه و توجه به كاركنان توانمند و با رویکرد تعالي سازمانی و سلامت اداری صورت مي پذيرد.

      موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه : 

الف - دریافت، توزیع، خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه

ب - نگهداری و اداره عملیات مربوط به خطوط انتقال فرعی شبکه های تغذیه، توزیع گاز، ایستگاه تقلیل فشار، اندازه گیری، ایستگاه حفاظت از زنگ و سایر تأسیسات و ابنیه مرتبط با فعالیت شرکت

ج - ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی، فروش گاز بر اساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء کیفیت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی

د - مطالعات فنی، مهندسی، اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گاز رسانی و ایجاد و احداث تأسیسات و ابنیه لازم جهت نیل به اهداف شرکت حسب برنامه های مصوب

ه - اهتمام لازم در نهادینه سازی نظام پژوهشی و ایجاد و تحکیم رابطه با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور دستیابی به نوآوریهای علمی و فرآوری و متناسباٌ پیاده سازی آنها در جهت رفع نیازهای شرکت

ز- هرگونه اقدام دیگر مرتبط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومی