صفحه اصلی > خطرات و ایمنی > آزمایش نشتی 

 

      انتشار گاز در فضا را نشتی گویند .

 

نشتی دلایل متعددی داشته و در این فرصت 5مورد از نشتی هایی که توجه به این نکات می تواند جان بسیاری ازمردم را در مقابل خطراتی از قبیل آتش سوزی و انفجار محفوظ نگه دارد را بررسی می نمائیم .

 

1ـ درپوش.           2ـ شیلنگ.

3ـ بست.            4ـ اجاق گاز.

5ـ تغییرات و تعمیرات.

درپوش :

 1- چنانچه به بعضی از شیرهای مصرف فعلاً هیچگونه وسیله گازسوزی وصل نمی شود و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند ، لازم است حتماً با درپوش مسدود شوند تا چنانچه احیاناً شیر مصرف به طور ناخواسته باز شد گاز از لوله خارج نشده و حادثه‌ای بوجود نیاید.

 

2- چنانچه برای مدت طولانی قصد استفاده از وسیله گازسوز را ندارید (به عنوان مثال تابستانها) حتماً شیر مصرف به طور ناخواسته ‌آن را بسته نگه‌دارید و درپوش راهمراه با نوار تفلون برروی آن نصب نمائید.

شیلنگ :

 1- رعایت نکات ایمنی درخصوص استفاده از شیلنگ‌های مناسب برای اتصال وسائل گازسوز به لوله‌کشی ساختمان از اهمیت ویژه و حساسی برخوردار می‌باشد و چنانچه این موارد نادیده و یا کم اهمیت شمرده شوند در نهایت باعث بروز اتفاقات ناگواری خواهند بود.

 2- شیلنگ‌های لاستیکی معمولی در برابر ترکیبات نفتی و گازی به سرعت فاسد می‌شوند . به همین دلیل برای وصل کردن اجاق گاز و سایر وسایلی که استفاده از شیلنگ برای اتصال آنها به سیستم لوله‌کشی گاز مجاز شناخته شده ، باید از شیلنگ‌های لاستیکی تقویت شده (چند لایه) که مخصوص گاز ساخته شده است استفاده نمود.

 3- برای وصل کردن بخاری به لوله‌کشی گاز هرگز از شیلنگ‌های آب و ... غیراستاندارد استفاه نکنید.

 4- شیلنگهایی که ترک دارد را قبل از نشتی گاز حتماً تعویض کنید .

 

 


 


 

5- طول شیلنگ‌های گاز نباید حداکثر از یک متر و نیم بیشتر باشد.

 6- شیلنگ‌های گاز هرگز نباید در معرض حرارت اجاق گاز و سایر وسائل گازسوز قرارداشته باشند.

 7- شیلنگ‌های لاستیکی را باید هرچند مدت یکبار مورد بازدید قرارداد تا اطمینان حاصل شود که شیلنگ‌های مورد استفاده سوراخ ‌نشده ، ترک برنداشته و از محل بست بریده نشده باشند.

 8- شیلنگ‌های گاز را در محل اتصال به شیر و دستگاه گازسوز بوسیله بست فلزی مناسب(مجهز به نوار لاستیکی ) داخلی مهار کنید و هیچگاه از شیلنگ‌های فرسوده و غیر استاندارد استفاده نفرمائید.

 


 بست :

 1- برای محکم کردن شیلنگ‌های گاز از یک طرف به وسائل گازسوز و از طرف دیگر به لوله‌کشی گاز حتماً باید از بست‌های فلزی استاندارد استفاده نمود و چنانچه از این بست‌ها استفاده نشود امکان جداشدن شیلنگ و نشت گاز بسیار زیاد می‌باشد.

 2- پیچاندن سیم و یا هرچیز دیگری به جای بست یا باعث بریده شدن و یا جداشدن شیلنگ می‌شود و یا به خوبی و بطور محکم نمی‌تواند شیلنگ را در محل اتصال آببندی نماید که در هر صورت باعث نشت گاز خواهد شد.

3- پس از استفاده از بست‌های فلزی با استفاده از کف‌ صابون اطمینان حاصل نمائید که گاز از محل اتصال و یا از بدنه خود شیلنگ به بیرون نشت نمی‌کند.

بدون کاربرد بست استاندارد هرگز از وسیله گازسوز استفاده نکنید .

 

 اجاق گاز :

 سر رفت