صفحه اصلی > خبرها > آرشیو سوالات متداول 


نسخه چاپي

مبلغ گاز بهای قبض پرداخت شده پیشین دوباره در قبض جدید تکرار شده است، چه کار باید انجام دهم؟

.