وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

تعرفه گاز بهاي خانگي
تعرفه های گاز بهاء

 تعرفه گاز طبیعی در بخش خانگی در ماههای گرم   سال1394 (16 فروردین لغایت 15 آبان)
 

 

دامنه مصرف

1

2

3

4

5

6

دامنه (متر مکعب)

تا 45

95-46

145-96

195-146

245-196

295-246

قیمت هر متر مکعب گاز(ریال)

1081

1211

1656

2116

2576

2806دامنه مصرف

7

8

9

10

11

12

دامنه (متر مکعب)

345-296

395-346

445-396

495-446

545-496

مازاد بر 545

قیمت هر متر مکعب گاز (ریال)

3151

2496

3726

3956

2186

2301

حداکثر نرخ دریافتی از مشترکان به ازای فروش هر مترمکعب گاز طبیعی در ماهای گرم

(بدون احتساب مالیات و عوارض) از هزار و پانصد (1500) ریال افزون نخواهد شد.
 

تعرفه فروش گاز طبیعی در سایر بخشها ی غیر خانگی در سال 1394 

نوع مصرف

گاز بهاء از 16 فروردین  تا 15 آبان

به ازاء هر متر مکعب (ریال)

گاز بهاء از 16 آبان  تا 15 فروردین  سال

بعد به ازاء هر متر مکعب (ریال)

صنعتی پتروشیمی 2650 2650
فولاد 1320 1320
کشاورزی و دامپروری 1150 690
سایر صنایع 1000 1000
عمومی تجاری عادی(کسب و خدمات) 1495 1495
تجاری عمومی(دولتی) 3000 1500
 ویژه (گرمابه) 1046 1046
سایر آموزشی 926 926
ورزشی 926 926
مذهبی 926 926
خیریه 926 926

 نرخ گاز مصرفی نانوایی های سنتی باید بدون تغییر نسبت به سال 1393 اعمال شود.

 تعرفه گاز طبیعی در بخش خانگی در ماههای سرد سال 1394 

 
16 آبان لغایت 15 فروردین سال بعد

 

 

 

دامنه مصرف

1

2

3

4

5

6

اقلیم 1 (متر مکعب)

تا 300

400-301

500-401

600-501

700-601

800-701

قیمت هر متر مکعب گاز(ریال)

414

690

966

1242

1518

2208دامنه مصرف

7

8

9

10

11

12

اقلیم 1(متر مکعب)

900-801

1000-901

1100-1001

1200-1101

1300-1201

مازاد بر 1301

قیمت هر متر مکعب گاز (ریال)

2622

3036

3450

3864

4416

4830

 

   

 


1389/11/17 يكشنبه
...
....مجری سایت : شرکت سیگما