وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

True

اوقات شرعي

درباره شركت
درباره شرکت


در كشور عزيز ما ايران ، بر اساس اصل اتكا بر مزيتهاي نسبي و رقابتي ، صنعت نفت به صورت اعم و

 صنعت گاز به صورت اخص از جايگاهي ممتاز و پيشتاز برخوردار است .

گاز طبيعي يکي از پاکترين و اقتصادي ترين سوختهاي فسيلي است. ارزش اقتصادي بالاي اين عنصر و

منابع عظيم آن درکشور، آن را به يک منبع بالقوه جهت رشد و توسعه اقتصادي کشور مبدل ساخته

است. وجود بيش از 27 تريليون متر مکعب ذخاير گاز طبيعي در کشور اين امکان را فراهم کرده است 

که به اين سوخت خدادادي نگاه دقيقتري داشته باشيم. ايران با داشتن 18 درصد از ذخاير اثبات شده

گاز در جهان(بعد از روسيه) دومين پتانسيل توليد گاز محسوب مي شود. با توجه به مسائل زيست

 محيطي و صرفه اقتصادي، در خارج از کشور نيز، از طبيعي بازار بسيار مطلوبي دارد. خوشبختانه

 جايگزيني گاز در بخش هاي مختلف مصرف، با روندي متناسب با رشد و توسعه کشور به مراحل پاياني

 وتکويني خود نزديک مي شود. به اين ترتيب تاشروع همه جانبه مأموريت ويژه صنعت گاز در توسعه

 اقتصادي کشور،ديگر زماني نمانده است و اين صنعت مي رود تا با ايفاي نقش مسلم خود در توسعه به

 يکي از بزرگترين آرزوهاي ملي جامه عمل بپوشاند.


 
  شروع گازرساني در استان :
 
گازرساني به اين استان به صورت عملي از سال 72 شروع شده است. تا اواخر 78 اين فعاليتها زير نظر

 منطقه 8 گازرساني کشور بوده است. شرکت گاز استان آذربايجانغربي براساس تبصره ن قانون بودجه

سال 77 کشور به ثبت رسيد و طبق بند ب ماده 6 اساسنامه شرکت ملي گاز ايران تشکيل گرديد. 

شرکت اواخر 78 مستقر گرديد و در سال 1379 همگام با برنامه سوم توسعه کشور فعاليت خود

 را به عنوان شرکت گاز استاني آغاز نموده است. 
  
 
  اهميت گازرساني در استان :
 
علاوه بر مطالب ذکر شده در خصوص اهميت گاز طبيعي، مرزي بودن و همسايگي استان با پنج کشور،

سردسير بودن ووجود منابع جنگلي و ترکيب قومي و مذهبي متنوع اين استان، اهيمت مضاعفي

 را به گازرساني در اين استان داده است. 
 
اهم اهداف شرکت :


1- جايگزيني گاز طبيعي به جاي ساير سوختهاي فسيلي

2-اجراي برنامه تحول اداري در سطح شرکت

3-افزايش بهره وري و ارتقاء دانش فني و تخصصي همکاران و توجه به بهبود کيفيت زندگي کارکنان  

4-حفظ محيط زيست با رعايت جنبه هاي زيست محيطي و کاهش آلاينده ها 

5-توسعه و ارتقاء برنامه هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي پرسنل 

6-استفاده از تکنولوژيهاي مدرن در صنعت گاز خلاصه عملکرد شرکت گاز استان آذربايجانغربي


اين شرکت براي اينکه در کنار کميت به کيفيت کار نيز اهميت داده باشد موفق به اخذ گواهينامه هاي مديريت

 کيفيت و زيست محيطي و مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي از شرکت IQNET و DQS شده است .

و همچنين با توجه به اينکه اين شرکت از شرکت هاي مهم خدماتي مي باشد در سال 82 در اجراي طرح تکريم

 جايزه رتبه دوم استان و در سال 83 موفق به کسب رتبه اول تکريم شده است . ضمن آنکه در هفتمين جشنواره

شهيد رجائي به مقام سوم و در هشتمين جشنواره نيز به مقام دوم استان رسيده است


1387/9/7 پنجشنبه
...
....

بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما