شركت گاز استان آذربايجان غربي
غرس 2 اصله نهال میوه توسط مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی
      
 

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی و جمعی دیگر از مدیران این شرکت به مناسبت روز درختکاری وگرامیداشت هفته منابع طبیعی با غرس 2 اصله نهال به این کار خداپسندانه و طبیعت دوستانه پیوستند.

 

 

   

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی و جمعی دیگر از مدیران این شرکت به مناسبت روز درختکاری وگرامیداشت هفته منابع طبیعی با غرس 2 اصله نهال به این کار خداپسندانه و طبیعت دوستانه پیوستند.