شركت گاز استان آذربايجان غربي
عملیات انبارگردانی پایان سال 97 در شرکت گاز آذربایجان غربی
      
 

عملیات انبارگردانی پایان سال 97 با حضور نماینده سازمان حسابرسی در شرکت گاز آذربایجان غربی آغاز گردید.

 

 

   

عملیات انبارگردانی پایان سال 97 با حضور نماینده سازمان حسابرسی در شرکت گاز آذربایجان غربی آغاز گردید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی، در این فرایند 15 نفر شمارشگر به مدت 2 هفته فعالیت دارند.

شایان ذکر است که عملیات انبارگردانی همه ساله به صورت منظم در اسفندماه اجرا می گردد.