گازرسانی نقده
گازرساني نقده

نام :                         بهمن

نام خانوادگي :            خليلي

تحصيلات :             فوق ديپلم مکانيک

سمت سازماني :         رئيس اداره گاز ناحيه نقده

تلفن :                       35625021

نمابر:                        35624021

   
پست الکترونيک  :        gas_naghade@nigc-wazar.ir