وضعيت آب و هوا
در حال لود آب و هواwaiting
شماره های پاسخگویی

شماره پاسخگو

True

اوقات شرعي

جهتمشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر زیر،کلید مشاهده را بزنید
نحوه محاسبه گازبها

صورتحساب گاز طبيعي

شماره هاي پاسخگويي
شماره هاي پاسخگويي در خصوص هدفمندسازي يارانه ها

 «« شماره تلفنهاي پاسخگويي به مشتركين در مورد تعرفه هاي گاز طبيعي و نحوه محاسبه
                     قبوض گاز بهاء در مدت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها »»
 

رديف

نام شهرستان

شماره تلفن

كدشهرستان

1

اروميه

3850001

0441

2

مياندوآب

2221677

0481

3

چهاربرج

3223113

0482

4

سلماس

5246999

0443

5

مهاباد

2441042

0442

6

نقده

6266500

0443

7

محمديار

6335186

0443

8

خوي

2343008

0461

9

ايواوغلي

2272291

0462

10

فيرورق

22231511

0462

11

پلدشت

4625833

0462

12

شوط

4226250

0462

13

قره ضياءالدين

2726920

0462

14

قوشچي

3223611

0443

15

نوشين شهر

3722470

0443

16

تكاب

5234595

0482

17

پيرانشهر

4225823

0444

18

بوكان

6223754

0482

19

ماكو

3247773

0462

20

بازرگان

3374936

0462

21

شاهين دژ

4223574

0482

22

كشاورز

4625067

0482

23

محمودآباد

4384354

0482

24

سردشت

3223421

0444

25

ربط

3364156

0444

26

اشنويه

5626973

0444

27

نالوس

5723778

0444

28

چالدران

3626470

0462

29

باروق

2221677

0481

30

تازه شهر

5248666

0443

31

ديزج ديز

2343008

0461

32

گردكشانه

4225823

0444

33

سيمينه

6523699

0482


ضمناً تلفن پيغام گير روابط عمومي شركت گاز استان به شماره 3451412 به صورت شبانه روزي آماده

 دريافت نظرات و پيشنهادات مشتركين گرامي مي باشد .


1389/11/25 دوشنبه
...
....مجری سایت : شرکت سیگما